تجهیزات آزمایش

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

میکروسکوپ 40 برابر

میکروسکوپ 100 برابر

ابزار اندازه گیری الکترونیکی TESA

تست کننده ساختار متالوگرافی

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

0.1 ابزار سه سوزنی ام

0.2um سه ابزار سوزنی

دستگاه خرد کن

تجهیزات تست اسپری نمک

硬度计
圆度仪
振动仪

سختی سنج

گرد سنج

ارتعاش سنج