فرایند تولید

原材料
拉丝
冷镦
光球

ماده خام

نقاشی سیم

عنوان سرد

عکس

热处理
硬磨
分选
初研 精研

حرارت درمانی

سنگ زنی سخت

مرتب سازی

تحقیقات اولیه و تحقیقات فشرده

清洗
光电
终检
包装

تمیز

فوتوالکتریکی

آخرین بررسی

بسته بندی